Back to Companies

Asian Greens - Varieties Sold in Canada

Burdock
Chinese Broccoli, Kailaan
Chinese Cabbage
Chinese Cabbage, Bao Tah
Chinese Cabbage, Bilko
Chinese Cabbage, Chi-Hi-Li
Chinese Cabbage, China King
Chinese Cabbage, CR Mini Top
Chinese Cabbage, CR Napa King
Chinese Cabbage, CR Premium
Chinese Cabbage, CR Spring Delight
Chinese Cabbage, CR Spring Jewel
Chinese Cabbage, Kogane
Chinese Cabbage, Little Pagoda
Chinese Cabbage, Maruba Santoh
Chinese Cabbage, Michihli
Chinese Cabbage, Michihli, Greenrocket
Chinese Cabbage, Mini Napa #2
Chinese Cabbage, Mini Napa #4
Chinese Cabbage, Minuet
Chinese Cabbage, Monument
Chinese Cabbage, Napa
Chinese Cabbage, Napa Blues
Chinese Cabbage, Napa Wa Wa Tsai
Chinese Cabbage, Napa, China Express
Chinese Cabbage, Napa, China Gold
Chinese Cabbage, Napa, Emiko
Chinese Cabbage, Napa, Wa Wa Sai
Chinese Cabbage, Napa, Yuki
Chinese Cabbage, Pagoda 70
Chinese Cabbage, Red
Chinese Cabbage, Red Dragon
Chinese Cabbage, Scansie
Chinese Cabbage, SD Mini Napa
Chinese Cabbage, Sui Choi, Red Scarvita
Chinese Cabbage, Tokyo
Chinese Cabbage, Wong Bok
Chinese Celery Tianjin
Choy Sum
Choy Sum, Crown Jade
Choy Sum, Early Jade
Choy Sum, Elite 70 Days
Choy Sum, Green 50D-3
Choy Sum, Green 70 Days
Choy Sum, Green 70D, Improved
Choy Sum, Green 80 Days
Choy Sum, Green 80D-2
Choy Sum, Green Jade
Choy Sum, Jade Spring
Choy Sum, Jung Green
Choy Sum, Late Jade
Choy Sum, Noble Jade
Choy Sum, Tsoi-F413Sim
Choy Sum, Yu Tsai Sum
Da Ping Pu
Fun Jen Pai-Tsai
Gai Choy
Gai Lan
Gai Lan Blue Star
Gai Lan Hon Tsai Tai
Gai Lan Te You
Gai Lan, Green Pearl
Gai Lan, Midwater
Gobo, Shosaku
Gobo, Takinogawa Long
Gobo, Watanabe Early
Hon Tsai Tai #1
Hu Hsien
Jiu Tou Niao
Kangkong - Water Spinach (Ipomoea aquatica)
Late Bau Sin #2
Mei Qing Choi
Mitsuba
Mitsuba Kansai
Mitsuba, Cryptotaenia japonica
Ong Choi Bamboo White
Ong Choi Green Broad #3
Ong Choi HK-3 White
Pak Choi
Pak Choi, China Choy
Pak Choi, Shanghai Green
Pak Choi, Asian Delight
Pak Choi, Baby
Pak Choi, Bopak
Pak Choi, Canton White
Pak Choi, Ching Chiang
Pak Choi, Chun Mei
Pak Choi, Chun Mei #2
Pak Choi, Chun Wang
Pak Choi, Chun Yu
Pak Choi, Feng Qing Choi
Pak Choi, Hedou Mini
Pak Choi, Hwa Kwan
Pak Choi, Jimao Choi
Pak Choi, Joi Choi
Pak Choi, Little Shanghai
Pak Choi, Luxiu
Pak Choi, Mei Qing
Pak Choi, Nabai Queen
Pak Choi, Peking Ta Ching Kao
Pak Choi, Prize Choi
Pak Choi, Purple Lady
Pak Choi, Qing King
Pak Choi, Qing Mei
Pak Choi, Qing Sho
Pak Choi, Rubi
Pak Choi, Shanghai
Pak Choi, Shanghai Baby
Pak Choi, Shanghai Chiang
Pak Choi, Shanghai Green
Pak Choi, Shanghai Purple
Pak Choi, Shiro
Pak Choi, Summer Zest
Pak Choi, Tah Tsai
Pak Choi, Toy Choy
Pak Choi, Toy Green
Pak Choi, Vivid
Pak Choi, Wa Wa Qing
Pak Choi, White Jewel
Pak Choi, White Stemmed
Pak Choi, White Tropical Choi
Pak Choi, Wuta
Perilla/Shiso, Bicolor
Perilla/Shiso, Britton
Perilla/Shiso, Green
Perilla/Shiso, Korean
Perilla/Shiso, Misaki
Perilla/Shiso, Purple
Perilla/Shiso, Red
Perilla/Shiso, Zi Su (purple)
Shuidong
Shungiku
Shungiku, Big Leaf
Shungiku, Broad Leaf
Shungiku, Long Stem #2
Shungiku, Oasis
Shungiku, Round Leaf Garland
Shungiku, Tong Ho Large Leaf
Small Leaf Gaichoi
Stem Mustard, North Round
Tatsoi
Tatsoi, Choho
Tatsoi, Giant
Tatsoi, Green Coin
Tatsoi, Rainbow
Tatsoi, Scarlet Red
Tokyo Bekana
Tsai Tai Flowering Broccoli
Wo Ju (Celtuce)
Wo Ju (Celtuce), Angustana
Wo Ju (Celtuce), Purple Sword
Wo Ju (Celtuce), Spring Tower
Wo Ju (Celtuce), Summer 38
Wo Ju (Celtuce), Xingtai 16
Yukina Savoy